Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kursus i ”Projekteringsledelse – nye skærpede krav" København


Dato og tid

Mandag d. 29. oktober 2018 kl. 09:30 til 16:30

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 24. oktober 2018 kl. 21:00

Sted

Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby Scandic Eremitage
Klampenborgvej 230
2800 Lyngby

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk

Det nye AB-aftalesæt - særligt ABR 18 - suppleret med Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgivernes projekteringsledelse. Det er derfor vigtigt at være helt klar over de forpligtelser, som fremover er en del af projekteringsledelsen.  

Kurset vil klæde dig på til at udfylde projekteringsledelsesrollen.

På kurset bliver der blandt andet fokuseret på

  • projekteringsledelsens overordnede formål, herunder bygherres forventninger og krydsfeltet mellem projektparter.
  • ABR 18’s afledte rammer for projekteringslederen, herunder økonomistyring, omprojektering, ansvar ifm. entreprise-kontrakter. Ansvar ved mangler og forglemmelser ved manglende koordinering.
  • Hvordan den nye fasedeling udnyttes bedst?
  • Hvordan ydelsesplanen benyttes til organisering af samar-bejdet mellem de projekterende rådgivere og entreprenører?
  • Hvordan grænseflader i forbindelse med entreprenør-projektering niveaudeles?
  • Hvordan projektgennemgang vs. optimering er tænkt?
  • Styring af proces for aflevering & ibrugtagning.
  • Krav til digital projektering.
  • Myndighedsforhold, herunder certifikationer.
  • Kvalitetsikring

Undervisere:
Adm. direktør Morten Stahlschmidt, KANT arkitekter og Teknisk direktør John Flemming Jensen, Orbicon

Pris
kr. 1.900,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.800,- ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Der er plads til max 50 deltagere pr. kursus, fordelt på 25 ingeniører og 25 arkitekter, så du er ikke garanteret en plads, selvom du er tilmeldt.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk