Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI og Danske Arkitektvirksomheder afholder kursus i AB 18 i Aarhus


Dato og tid

Mandag d. 25. juni 2018 kl. 09:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 22. juni 2018 kl. 20:00

Sted

Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus
Denmark

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk

Kurset er målrettet praktikere, som arbejder inden for byggeri. Formålet er at bidrage til en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren, samtidig med at kurset er praktisk orienteret

Da AB 92 fortsat vil have betydning nogle år endnu, og da den retspraksis, der er knyttet til AB 92, i vidt omfang stadig vil være relevant for fortolkningen af AB 18, gennemgås AB 18 med fokus på alle de væsentligste ændringer i forhold til AB 92.

Indhold:
Sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, byggemøder, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, aflevering, arbejdets standsning, ophævelse, tvisteløsning.

Undervisere:
Advokat Helena Bente fra Orbicon, der er specialist i entrepriseret og chefkonsulent Mogens Hansen, DI, der har været DI’s forhandler i AB-udvalget. 

Pris
kr. 1.800,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.600,- ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Der er plads til max 70 deltagere.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk