Foreningen af Rådgivende Ingeniører

FRI og Danske Arkitektvirksomheder tilbyder kursus i ABR 18 i København


Dato og tid

Torsdag d. 23. august 2018 kl. 09:30 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 10. august 2018 kl. 20:00

Sted

Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1604 København V
Denmark

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender.
De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde ingeniører
og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på.

Det er vigtigt, at virksomhederne bruger tid og ressourcer på at sætte sig
ind i ABR 18 og justerer arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed.
Der er mange forhold, som skal håndteres langt mere håndfast, end rådgiverne hidtil har været vant til fx økonomi og risiko, ekstraarbejder og omprojekteringsklausuler.
Og så er der de nye bestemmelser om muligheden for at gøre direkte krav gældende, konventionalbod for glemte ydelser, ophavsret og tvisteløsning.

Så udnyt muligheden og brug en dag på at få indsigt i baggrunden for de
nye bestemmelser og ikke mindst konsekvenserne for jeres måde at drive forretning på, når den nye ABR 18 bliver taget i anvendelse.

Formelt træder ABR 18 i kraft den 1. januar 2019, men ABR 18 må forventes at blive benyttet af de offentlige bygherrer umiddelbart efter offentliggørelsen 21. juni 2018.

Undervisere:
Chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, der har været Danske Arkitektvirksomheders forhandler i AB udvalget og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI, der har været suppleant for FRI’s forhandler i AB-udvalget.

Pris
kr. 1.800,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.600,- ekskl. moms for ikke-medlemmer.

Der er plads til max 50 deltagere.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk