Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kursus i de nye FIDIC’s ”Red Book” og ”Yellow Book”


Dato og tid

Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 13:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 12. marts 2018 kl. 19:00

Sted

FRI, Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1620 København V
Denmark

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk

FIDIC har netop offentliggjort de nye kontrakter for entrepriser og totalentrepriser. Kursets hovedformål er at give deltagerne et overordnet kendskab til FIDIC’s kontraktbetingelser inden for entrepriser med fokus på de nye bestemmelser.

Kurset tager udgangspunkt i FIDIC Red Book, der er entreprisekontrakten for Building and Engineering Works designed by the Employéer (svarer til AB 92), og FIDIC Yellow Book, der vedrører totalentreprise og svarer til ABT 93. På kurset vil relevante forskelle mellem Yellow Book og Red Book blive belyst.

Fokus er på den praktiske forståelse af kontraktvilkårene - både i forbindelse med forberedelse af et udbuds-materiale, afgivelse af tilbud, i projektets udførelse samt i en eventuel tvistsituation.

Derudover vil forskellene til sædvanlige AB 92 og ABT 93 kontrakter og dansk entrepriseret generelt blive gennemgået, ligesom betydningen af de kulturelle- forretnings- og lovgivningsmæssige forskelle en dansk rådgivnings- og byggevirksomhed oplever, når vi bygger i udlandet, vil blive diskuteret.

Praktiske eksempler og forslag til løsninger vil blive drøftet. Det forudsættes, at deltagerne aktivt deltager og involverer sig i undervisningen med egne holdninger og erfaringer fra både Danmark og udlandet.

Kursets niveau vil blive tilpasset deltagernes baggrund og erfaring med at arbejde med internationale projekter i det nogen praktisk erfaring dog forudsættes.

Program

 • Generelle bemærkninger om FIDIC Red Book og Yellow Book
 • Hvad er det nye i kontrakterne?
 • Kontraktens parter med særlig fokus på Engineers rolle
 • Entreprenørens forpligtelser
 • Bygherrens forpligtelser
 • Kontraktens udførsel
 • Extension of Time (forsinkelse og tidsfristforlængelse)
 • Bygherrens overtagelse og mangelsansvaret
 • Parternes misligholdelse af kontrakten
 • Risici og force majeure
 • Tvister
 • Afsluttende bemærkninger

Kurset afvikles på dansk, såfremt alle kursusdeltagere taler dansk, men materialet er på engelsk.

Underviser er advokat Steffen Hebsgaard Muff. Njord Law Firm, der har stor erfaring med anvendelsen af entreprisekontrakterne – både i Danmark og udlandet med såvel kontraktforhandling som tvistløsning.

Kurset starter præcis kl. 13.00 - der vil være sandwich fra kl. 12.30.

Pris
kr. 1.500,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.000,- ekskl. moms for ikke medlemmer.
Der skal medbringes et eksemplar af "Red Book" og "Yellow Book", som kan købes her.

Der er plads til max 40 deltagere.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk