Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kursus i "Budgetansvar og omprojektering" i København


Dato og tid

Torsdag d. 23. november 2017 kl. 09:00 til 12:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 20. november 2017 kl. 13:00

Sted

Industriens Hus
H.C. Andersens Boulevard 18
1620 København V
Denmark

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk

Kursus vedrørende den praktiske håndtering af rådgiveraftalens vilkår vedrørende budgetansvar og omprojektering.

I rådgiverbranchen opleves der en stigende tendens til, at bygherren pålægger rådgiveren et ansvar for budgettets overholdelse. Som led i dette budgetansvar underlægges rådgiveren en pligt til at yde vederlagsfri omprojektering, hvis budgettet ikke overholdes.

Budgetansvar og vilkår om vederlagsfri omprojektering indebærer en betydelig økonomisk risiko for rådgiveren – navnlig da de budgetter, som rådgiveren skal overholde, ofte er så skrabede, at de tilnærmelsesvist må anses som urealistiske.

Kurset indebærer en praktisk gennemgang af såvel rådgiverens som bygherrens rettigheder og pligter i relation til budgetansvar og omprojektering. Samtidig anvises forskellige metoder til – uanset rådgiveraftalens vilkår – at tilbageføre budgetansvaret til bygherren og dermed minimere risikoen for vederlagsfri omprojektering.

Kurset har et praktisk sigte og er tilrettelagt således, at deltagerne gives reelle værktøjer til at håndtere fremtidige vilkår om budgetansvar og vederlagsfri omprojektering.

Undervisere er koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS A/S og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Pris
kr. 1.500,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.000,- ekskl. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max 30 deltagere pr. kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
+45 35253737
wt@frinet.dk