Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Kursus i Entrepriseret / AB 92 i Aarhus


Dato og tid

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 09:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 20. oktober 2017 kl. 09:00

Sted

Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus Comwell Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus

Arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk

Det er vigtigt at kunne reglerne i AB 92, når man arbejder med entreprenører – ellers kan man nemt komme til kort. Så sørg for at være på forkant, hvis problemerne opstår!

FRI’s kursus i entrepriseret og AB 92 giver en grundig indføring i entrepriseretten med fokus på de emner, som en rådgiver møder i dagligdagen. FRI har allieret sig med en meget erfaren entrepriserets advokat – Trine Albirk – der udover at være en dygtig underviser, kan give dig den nødvendige indsigt i reglerne – set fra begge sider - så du er klædt på, når du bliver mødt med krav og indsigelser fra entreprenørens side.

Program

 • AB 92´s indledende bestemmelser om aftalefortolkning med henblik på afklaring af, hvilke ydelser der er indeholdt i aftalen.
 • Uklarheder i udbudsmaterialet samt uforudsete hindringer i bygninger og grund.
 • Risikoen for arbejdets forringelse, ødelæggelse og bortkomst, herunder for bygherreleverancer.
 • Risikoen for skader på hinandens arbejder.
 • Entreprenørens ansvarsforsikring.
 • Sikkerhedsstillelse, nedskrivning og muligheden for at få udbetalt fra sikkerheden.
 • Ændringer i arbejdet, herunder bygherrens ret til at forlange ændringer, betaling for disse og reglerne om enhedspriser.
 • Betaling af entreprenørens ydelse og reglerne om slutopgørelser, renter og index.
 • Tidsfristforlængelse, forsinkelse, dagbøder og erstatning.
 • Aflevering.
 • Tilsynets kompetence og fuldmagt.
 • Ophævelse og konkurs.
 • Byggemøder og byggemødereferaternes juridiske betydning.
 • Mangler ved entreprenørens arbejde og entreprenørens udbedringspligt og - ret.

Undervisere er advokat Trine Albirk, MT Højgaard og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Pris
kr. 2.200,- ekskl. moms for medlemmer af FRI og DANSKE ARK og kr. 4.400,- ekskl. moms for ikke medlemmer.


(Der er plads til max 35 deltagere - men hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Tlf: +45 35253737
wt@frinet.dk